Hoorzitting over onderwijs voor zieke kinderen (Commissie Onderwijs, 28 maart 2019)

03 april 2019

Een hele plejade aan externe sprekers:

Ingrid Vandenbranden (voorzitter Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen), Gery Smans (voorzitter Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen), Ludo Govaerts (verantwoordelijke belangenbehartiging Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen), Marleen Willaert (voorzitter koepel School & Ziekzijn), Isabelle Steyaert (voorzitter Oost-Vlaanderen School & Ziekzijn), Catherine Luyten-De Jone (voorzitter Brussel en Vlaams-Brabant), Cindy De Wilde (coördinator kinderwerking Kom op tegen Kanker), Hubert de Kort (voorzitter Auxilia), Kathy Lindekens (voorzitter Bednet), Guy Tegenbos (ondervoorzitter Bednet), Els Janssens (directeur Bednet) en Willy Ivens (belangenbehartiger Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen).

Meteen werd ook duidelijk dat dit veld enigszins complex is, met diverse soorten organisaties die diverse rollen spelen. De algemene teneur van het lange gesprek was alleszins dat de verschillende intussen genomen maatregelen in dit bijzondere segment van het onderwijs als heel positief werden bevonden. Dus veel dankbaarheid en erkentelijkheid ten aanzien van het beleid. Maar er kwamen, niet onlogisch, ook vragen naar méér, wat finaal ook vaak meer middelen impliceerde. Er was nog werk aan de winkel.

Je kunt de video van de integrale vergadering bekijken. Het formele parlementaire verslag volgt later op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Hoorzitting%20over%20onderwijs%20voor%20zieke%20kinderen%20-%20Commissie%20Onderwijs%2C%2028%20maart%202019) (Wilfried Van Rompaey)

.