Commissie Onderwijs 28-03-2019 – Contractstages in de bachelor Verpleegkunde

01 april 2019

Onderwijscommissaris Tine Soens had ook nog een opvolgingsvraag bij een vraag om uitleg (van Tine Soens en Jos De Meyer) in de commissievergadering van 17 januari 2019. Minister Crevits had toen gezegd het gesprek te zullen aangaan met de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Hoe zat het nu met die vergoedingskwestie? Zou het stagejaar meetellen in de (arbeids)anciënniteit? En was er al een regeling uitgewerkt over de aansprakelijkheid van de student-stagiairs?

De gesprekken over de vergoedingen liepen nog volop, en minister Crevits liet de oplossingen nu eerst aan de raden van bestuur. Niet onverwacht zei ze niet bevoegd te zijn voor de anciënniteitskwestie. Er was ten slotte geen specifieke nieuwe regeling nodig voor de aansprakelijkheid van de studenten-stagiairs tijdens de vierde opleidingsfase van de bachelor Verpleegkunde.

Vragensteller Soens was niet blij met de laattijdigheid in dit dossier. Niet onterecht! Interveniënt Jos De Meyer had er weet van dat niet alle studenten vonden dat ze vertegenwoordigd waren bij de besluitvorming in kwestie. Interveniënt Koen Daniëls begreep heel goed de relevantie van de vraag om uitleg, maar maakte ook van de gelegenheid gebruik om de even onduidelijke situatie van de HBO5-verpleegkunde in deze federaal-deelstaatcontext in herinnering te brengen. Kandidaat-studenten uit bepaalde secundaironderwijsopleidingen zouden door de studieverlenging van de bacheloropleiding Verpleegkunde die stap niet zo makkelijk meer zetten, redeneerde Daniëls, en dus was duidelijkheid over de HBO5-verpleegkunde ook dringend nodig. Een oproep dus naar de bevoegde federale minister, voegde De Meyer nog even snel toe.

Minister Crevits had er vertrouwen in dat de contractstages wel in orde gingen komen. Over het HBO5-probleem rapporteerde de minister van haar overleg met haar Franstalige collega, die ondanks een tijdelijke andere regeling finaal ook, zoals minister Crevits zelf, gewonnen was voor een apart statuut voor HBO5 op de leerladder. Maar de oplossing moest van het federale niveau komen.  

Lees de bespreking van deVraag om uitleg over de contractstages in de bachelor Verpleegkunde van Tine Soens” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-03-2019%20%E2%80%93%20Contractstages%20in%20de%20bachelor%20Verpleegkunde) (Wilfried Van Rompaey).