Commissie Onderwijs 25-06-2020 – Uitbreiding van bevallingsverlof

30 juni 2020

Katrien Schryvers wees op een recente, federale wijziging (ietwat complex procedureel via een wetsvoorstel (Commissie) c.q. wetsontwerp (plenaire vergadering, 4 juni 2020), maar het is de inhoud die telt) aan het bevallingsverlof.  Die gold ook voor de contractuele onderwijspersoneelsleden op wie de door de recente federale beslissing gewijzigde koninklijke besluiten (KB’s) van toepassing zijn. Maar om datzelfde mogelijk te maken voor de statutaire ambtenaren (dus ook in Onderwijs) was de Vlaamse overheid zelf bevoegd. Hoe kon de uitbreiding van het bevallingsverlof, zoals federaal beslist, mogelijk worden, met dezelfde terugwerkende kracht, voor álle onderwijspersoneelsleden, dus ook voor de vastbenoemden? En op welke termijn?

Minister Weyts hoopte binnen een week met een dossier naar de Vlaamse regering te kunnen gaan. Er was nog wel een verschil tussen niet-hoger onderwijs en hoger onderwijs, maar er zou een even snelle Vlaamse actie komen als er een federale geweest was.

Vragensteller Schryvers was daar uiteraard blij mee. Interveniënt Hannelore Goeman was dat ook en wist nog af van enige tegenkanting van de Kamerfractie van de ministers partij. Ze herhaalde het betoog van Schryvers. Interveniënt Karolien Grosemans was als derde in de rij blij, maar informeerde nog naar de extra kostprijs van de maatregel.

Noch Grosemans, noch de minister ging in op de politieke uitspraak van Goeman over hun Kamerfractie. De minister had nog geen zicht op de kostprijs, maar gaf wel enkele cijfers over de aantallen betrokken personeelsleden. Vragensteller Schryvers noemde tot slot nog even haar federale collega Nahima Lanjri als een van de federale initiatiefneemsters in kwestie, zoals interveniënt Goeman dat ook al even voordien gedaan had voor haar betrokken federale collega Anja Vanrobaeys. Ere wie ere toekomt en zo was iedereen tevreden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de uitbreiding van het bevallingsverlof voor onderwijspersoneelsleden van Katrien Schryvers” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2025-06-2020%20%E2%80%93%20Uitbreiding%20van%20bevallingsverlof) (Wilfried Van Rompaey).