Commissie Onderwijs 25-06-2020 – Monitoringrapport rond opleidingsdeelname

30 juni 2020

Loes Vandromme haalde op een genuanceerde manier een reeks conclusies uit het monitoringrapport rond opleidingsdeelname van volwassenen, dat minister Crevits op 10 juni voorgesteld had. Ze verwees ook naar maatregelen van vorige legislatuur voor kwetsbare doelgroepen, centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en centra voor basiseducatie (CBE). Welke acties had de minister nog in petto en vond hij dat het hoger onderwijs extra initiatieven kon nemen om de deelname aan formele opleidingen voor hooggeschoolden te doen stijgen of zou hij daarvoor zelf acties ondernemen?

Minister Weyts kon melden dat een conceptnota over levenslang leren als mededeling op de Vlaamse regering van 12 juni 2020 gekomen was. Daaraan waren een ruime consultatie en allerlei onderzoek voorafgegaan. Er werd voortgebouwd op de vijf prioriteiten van de ‘skills strategy’ van de OESO: een leercultuur ontwikkelen, competenties beter matchen met de arbeidsmarkt, competenties beter inzetten op de werkvloer, de organisatie van levenslang leren versterken en de financiering van levenslang leren verbeteren. De minister lichtte de betrokkenheid van het hoger onderwijs toe, wat hooggeschoolden betrof. Wat kortgeschoolden betrof, verwees hij naar het volwassenenonderwijs (CVO en CBE) en hun nieuwe financieringssysteem. Er zou een promotiecampagne komen, waarmee de minister ook vele organisaties waar de centra mee zouden kunnen samenwerken, wilde bereiken. Hij wilde bekijken hoe het concept van een laagdrempelige leerloopbaanbegeleiding in Vlaanderen het best vorm gegeven kon worden en mikte op meer samenwerking tussen actoren binnen en buiten Onderwijs.

Vragensteller Vandromme was blij met dat antwoord, maar vroeg nog bijzondere aandacht voor het gebiedsdekkende volwassenenonderwijs, zoals opgenomen in het Regeerakkoord en de beleidsnota. Interveniënt Stijn Bex herkende in het antwoord van de minister belangrijke zaken uit de recente open brief van het gezamenlijke veld van de centra voor volwassenenonderwijs. Zou de minister over zijn plannen in overleg gaan met die mensen? Interveniënt Koen Daniëls had een mooi voorbeeld van een niet-formele leersetting, dat ook relevant was voor deze vraag om uitleg.

Minister Weyts wees nog op het belang van een goede loketfunctie in het hele verhaal, wat vragensteller Vandromme ook onderschreef alsook de relevantie van niet-formele leerwegen.   

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het nieuwe monitoringrapport rond opleidingsdeelname van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2025-06-2020%20%E2%80%93%20Monitoringrapport%20rond%20opleidingsdeelname) (Wilfried Van Rompaey).