Commissie Onderwijs 25-06-2020 – Heropstart schooljaar 2020-2021

30 juni 2020

Deze coronavraag om uitleg deed terugdenken aan de eerste vraag van deze commissievergadering van Elisabeth Meuleman over een ouderbevraging in deze coronatijd. Vragensteller Steve Vandenberghe realiseerde zich natuurlijk dat er de dag voordien al een persconferentie plaatsgevonden had over het plan voor de heropening van de scholen op 1 september (cf. de intussen gekende pandemieniveaus via vier verschillende kleuren en dito veiligheidsmaatregelen). Daardoor paste hij zijn vragen aan en kwam met een erg lange lijst van vragen die vooral verduidelijking op het oog hadden van een veelheid aan punten uit dat heropeningsplan, zowel organisatorisch als pedagogisch.

De snelheid waarmee Vandenberghe de vele nieuwe vragen afratelde (woordkeuze van minister Weyts), ging het petje van de minister te boven. Hij legde nog eens zijn hele aanpak uit, waarvan hij inderdaad, ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, al enkele keren de contouren geschetst had de voorbije weken en die nu in het heropeningsplan stond, incl. de perspectiefwisseling ten voordele van het kind en het recht op leren voor elk kind en minder vanuit het perspectief van de volwassenen. Zo had voortschrijdend wetenschappelijk inzicht geleerd. Wat volgde, was een omstandige beschrijving van intussen gekende concepten als capaciteit, social distancing en mondmaskers in samenhang met de mogelijke besmettingsgraad van het coronavirus. Verschillende scholen (cf. ook verschillende onderwijsniveaus) hadden verschillende mogelijkheden ter zake. Heel specifiek ging de minister ook in op de kwestie van afstandsleren op woensdagvoormiddag in het secundair onderwijs, als een casus waarbij virologische inzichten matchten met pedagogische inzichten.

Over de evaluatie van afstandsleren en de zomerscholen kon de minister terugverwijzen naar de eerste vraag van deze vergadering en naar de recente eerdere bespreking (cf. voorstel van resolutie én vraag om uitleg, allemaal van Elisabeth Meuleman) rond zomerscholen. Herhaling, hoe vaak heb ik het al moeten schrijven? Idem over het draaiboek van de CLB-artsen in geval van een besmetting op school. En ten slotte hadden de kinderartsen ook aangeboden om alle leraren uit te nodigen voor webinarsessies om hun meer uitleg te geven over COVID-19, ook als een soort geruststelling.

Vragensteller Vandenberghe reageerde tevreden, maar er leefden in de scholen nu nog vele vragen over de verdere concretisering, incl. een grote bezorgdheid voor het welzijn van de leraren en de directeurs. Interveniënt Loes Vandromme herhaalde nogmaals haar eerdere punt om inzake remediëring de middelen zoveel mogelijk in de klas zelf in te zetten. Interveniënt Jo Brouns herhaalde op zijn beurt zijn eerdere pleidooi voor alle noodzakelijke voorwaarden voor afstandsonderwijs. Interveniënt Koen Daniëls ten slotte beklemtoonde dat scholen zelf moesten durven beslissen binnen de overheidscontouren en vroeg nog naar de precieze aard van de nieuwe draaiboeken.

Minister Weyts verduidelijkte dat in de eerste plaats gekozen werd voor de meest kwetsbare kinderen: bv. ook leerlingen in onderwijsvorm 1 en 2 van het buitengewoon secundair onderwijs. Er zou gezorgd worden voor een verhoging van de capaciteit en soepelere veiligheidsmaatregelen in het busvervoer. Om nog op het punt van de communicatie van vragensteller Vandenberghe te antwoorden, herhaalde minister Weyts gedetailleerd zijn aanpak én zijn bevoegdheid, weliswaar in samenspraak met de GEES, ten overstaan van de Nationale Veiligheidsraad. Zijn biljartmetafoor daarbij kon ik wel appreciëren. Dat alles was, zoals gewenst, ruim voor 30 juni in orde gekomen.

Vragensteller Vandenberghe concludeerde dat het een zeer interessante toelichting geweest was, van iedereen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het heropstarten van het onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 van Steve Vandenberghe” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2025-06-2020%20%E2%80%93%20Heropstart%20schooljaar%202020-2021) (Wilfried Van Rompaey).