Commissie Onderwijs 24-10-2019 – Vervanging van leraren vóór vakanties

05 november 2019

De eerste vraag om uitleg van nieuwkomer Jan Laeremans, die zelf leraar geweest is, betrof een erg specifieke maatregel uit de personeelsregelgeving. Hij omschreef die als een besparingsmaatregel die op de klasvloer nogal wat problemen voor directeurs, leraren én leerlingen opleverde. Was die maatregel (beperking van de vervangingsmogelijkheid voor of tijdens een korte vakantieperiode) geëvalueerd, wilde minister Weyts de maatregel herbekijken en kon het buso niet buiten die maatregel gehouden worden?

De minister zei besparingsmaatregelen van het verleden niet in eerste instantie te gaan herbekijken, maar lijstte gelijk enkele recente milderende maatregelen rond vervanging in de vorige legislatuur op. Voorts verwees hij naar de bespreking van de beleidsnota later.

Vragensteller Laeremans sloeg spijkers met koppen, toen hij de complexiteit en techniciteit van (dit deel van) de personeelsregelgeving aanstipte en wilde vooral de noodkreet van directies op dit stuk verhelpen.

Interveniënt Koen Daniëls wees op de mogelijkheden in de desbetreffende omzendbrieven, waarvoor een soort flowchart gemaakt zou kunnen worden. Interveniënt Stijn Bex benadrukte de gestelde problematiek in het buitengewoon onderwijs. Interveniënt Loes Vandromme had ten slotte dan weer heel wat vertrouwen in de expertise ter zake van schoolbesturen en directies.

Minister Weyts had veel begrip voor de moeilijke situatie in het buso, die hij pragmatisch wilde bekijken. “Pragmatisch” lijkt mij voor deze nieuwe onderwijsminister alvast een woord dat frequent gaat opduiken in mijn stukjes. En om geen misverstanden te krijgen: ik bedoel dat als een compliment.   

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de vervanging van leerkrachten in periodes voorafgaand aan vakanties van Jan Laeremans” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2024-10-2019%20%E2%80%93%20Vervanging%20van%20leraren%20v%C3%B3%C3%B3r%20vakanties) (Wilfried Van Rompaey)