Commissie Onderwijs 19-10-2017 – Zwangere juffen kleuter- en lagere school

25 oktober 2017

Onderwijscommissaris Steve Vandenberghe wilde wat op het eerste gezicht een discriminatiegeval leek aanpakken: zwangere leraressen zijn in kleuteronderwijs aan andere regels gebonden dan in lager onderwijs. Konden die in kleuteronderwijs geen andere taken opnemen, zo wilde hij weten.

Minister Crevits schetste de federale bevoegdheid in dezen en verwees voor de onderwijstoepassing ervan naar de omzendbrief ‘Bedreiging door een beroepsziekte tijdens de zwangerschap en moederschapsbescherming’ van 2002. Er was geen sprake van discriminatie maar van een onderscheid gebaseerd op medische wetenschap. Onmiddellijk stoppen met werken was evenmin noodzakelijk. De bestaande regelgeving voorzag nog in andere mogelijkheden, die weliswaar in de onderwijspraktijk meestal niet mogelijk waren.

Vragensteller Vandenberghe wilde de bedoelde leraressen toch kunnen inzetten voor andere taken, daarin ondersteund door interveniënt Kathleen Krekels, maar vervolgens wees interveniënt Koen Daniëls wel op een mogelijke, grote hinderpaal in de regelgeving, die de minister nog ging verifiëren en voortbekijken, nl.: indien ingezet voor andere taken, kon zo’n personeelslid (wellicht) niet vervangen worden voor haar onderwijsopdracht. Overigens stelde eenzelfde probleem zich bij de stagebegeleidingen in tso- en bso-scholen bij de opleidingen verzorging (en ook bij hogeschoolpersoneel). 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de ongelijke behandeling van zwangere juffen kleuter- en lagere school in verband met een mogelijke besmetting met het cytomegalovirus (CMV) van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2019-10-2017%20%E2%80%93%20Zwangere%20juffen%20kleuter-%20en%20lagere%20school) (Wilfried Van Rompaey).