Commissie Onderwijs 19-10-2017 – Resolutie Diergeneeskunde

25 oktober 2017

Ruim een uur van de namiddagvergadering werd besteed aan een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties over de instroom in de opleiding Bachelor of Science in de Diergeneeskunde, de doorstroom bij de bachelor- en masteropleidingen uit het studiegebied Diergeneeskunde en de uitstroom uit de opleiding Master of Veterinary Medicine in de Diergeneeskunde. De indieners vragen aan de Vlaamse regering om opdracht te geven tot een onderzoek dat een antwoord kan bieden op diverse vragen over het vermelde thema.

Kort gezegd, was de bespreking zo’n beetje een één-tegen-allen: bij afwezigheid van Groen zat Tine Soens op die één-positie. Zij vreesde dat de niet-bindende toelatingsproeven in kwestie toch na verloop van tijd bindend zouden worden, ze had wel begrip voor het gestelde probleem maar volgens haar gold dat ook voor andere opleidingen en zou zich bijgevolg onthouden bij de stemming. Het resultaat: 1x Open Vld, 2x CD&V en 5x N-VA stemden voor, 1x sp.a onthield zich.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2019-10-2017%20%E2%80%93%20Resolutie%20Diergeneeskunde) (Wilfried Van Rompaey).