Commissie Onderwijs 19-10-2017 – Gezondheidsbeleid in onderwijs

25 oktober 2017

Vlaams Parlementslid Cindy Franssen was bijzonder tevreden met de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek en wees op de belangrijke rol van scholen. Ze gaf een overzicht van een aantal lovenswaardige initiatieven. Wat waren in dat verband nog plannen van de onderwijsminister?

Minister Crevits overliep de initiatieven die vragensteller Franssen al had opgelijst en lichtte ze nog kort toe (gids rond schoolmaaltijden, actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’). Ze verwees daarnaast naar ‘Oog voor Lekkers’, het vernieuwde schoolprogramma voor fruit, groenten en melk.

Was er ook aandacht voor precaire doelgroepen, wilde vragensteller Franssen nog weten. De minister antwoordde daar later bevestigend op, maar eerst passeerden nog vier interveniënten de revue: Kris Van Dijck, Kathleen Krekels, Paul Cordy en Steve Vandenberghe, met elk nog een aandachtspunt. En niet onverwacht veel consensus daarover. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de nieuwe gezonde voedings- en bewegingsdriehoek en het gezondheidsbeleid van de Vlaamse scholen van Cindy Franssen” aan minister Hilde Crevits. 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2019-10-2017%20%E2%80%93%20Gezondheidsbeleid%20in%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).