Commissie Onderwijs 19-04-2018 – Onderwijs en zware beroepen

24 april 2018

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer was een opvolgingsvraag over een belangrijk, actueel én heikel thema op het federale bevoegdheidsniveau, aansluitend bij zijn vraag om uitleg van 18 januari 2018. Hoe zat het intussen met de verdere evolutie inzake de regeling rond zware beroepen en de positie van onderwijs daarbij?

Het voorontwerp van wet daarover was op 4 april 2018 door de federale regering voor de eerste keer goedgekeurd. Minister Crevits kon bevestigen dat het criterium “belasting van mentale of emotionele aard” enkel meetelde in combinatie met ten minste één van de andere drie criteria, zoals vragensteller De Meyer al had opgevangen. De opmaak van de lijst van zware beroepen zou gebeuren in samenspraak met en mits het akkoord van een of meerdere delegaties van de betrokken vakorganisaties. Daarnaast herhaalde de minister nog een aantal zaken i.v.m. de betrokkenheid en het standpunt van de Vlaamse regering in dezen. Zij had alle zorgen van het onderwijsveld aan minister Bacquelaine overgemaakt en nu stelde ze voor alle ruimte te geven aan het overleg.

Vragensteller De Meyer stipte de zorg om de timing hierbij in het onderwijsveld aan. Interveniënt Koen Daniëls maakte eveneens terecht twee kanttekeningen: over eventueel langer werken en het verkregen/te verkrijgen pensioenbedrag naast de aandacht voor de loopbaan in zijn geheel en niet alleen voor de eindfase daarvan.

De minister wees ten slotte nog op de delicate kwestie van de voordelige tantièmes die tot nog toe gehanteerd werden voor de pensioenen in onderwijs en op het belang van overgangsmaatregelen en van gendereffecten. In zijn geheel een complexe materie dus.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de plaats van onderwijsberoepen in de classificatie van zware beroepen van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2019-04-2018%20%E2%80%93%20Onderwijs%20en%20zware%20beroepen) (Wilfried Van Rompaey).