Commissie Onderwijs 18-06-2020 – Hoge schoolkosten in secundair onderwijs

22 juni 2020

In deze vragen om uitleg van Annabel Tavernier en Hannelore Goeman ging het om het recente SONO-rapport over de studiekosten in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De eerste vragensteller herinnerde aan een verwante vraag om uitleg op 30 januari 2020 en vroeg hoe de toen aangekondigde gesprekken met diverse actoren verliepen. Quid met groepsaankopen en een infocampagne om de kostprijs van schooluitstappen beheersbaar te houden? De tweede vragensteller blikte al eventjes vooruit naar vragen over SONO zelf… van een week later en had het vooral over kosteloosheid, een maximumfactuur in het secundair onderwijs , een ethische code en ook opnieuw  over overleg met uitgeverijen en met STOS (‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’).

Minister Weyts begon met een terechte opmerking over de uitspraak van vragensteller Goeman over de kosteloosheid van het (basis- en secundair) onderwijs in de Grondwet. Voor het basisonderwijs was er de regeling met de maximumfacturen, voor het secundair onderwijs ging het om kostenbeheersing. Maar hij weidde vooral uit over het zgn. Groeipakket, gestoffeerd met indrukwekkende cijfers: de vroegere kinderbijslag, gecombineerd met de vroegere schooltoelage (nu: “schooltoeslag”) en diverse andere elementen, zoals de zgn. schoolbonus et al. Daarbij waren inderdaad de enorme uitbreiding van de schooltoeslagen en de automatische toekenning ervan belangrijk. De minister bleef STOS steunen en er was ook positief nieuws over groepsaankopen, maar corona had roet in het eten gegooid van de geplande gesprekken met de uitgeverijen.

In de replieken van de vragenstellers en de interventies van vier interveniënten (Jan Laeremans, Loes Vandromme, Kim De Witte en Koen Daniëls) werd nog doorgegaan op specifieke elementen in de factuur voor ouders, zoals de hoge vervoerskost voor woonschoolverkeer, een maximumfactuur in de eerste graad van het secundair onderwijs, het opleidingsgericht maken van de schooltoeslagen in het secundair onderwijs en My TrustO. Over dat laatste mogen we misschien toch niet te snel euforisch worden want ook dat is niet gratis. Het werd inderdaad soms wat van het goede te veel en voorzitter Karolien Grosemans greep in. Terecht.

Minister Weyts meldde dat STOS en SOS (‘Schulden Op School’) naar een samenwerking groeiden, wees vooral op de hoogte van de vervoerskosten en vatte de ideologische verschillen over de maximumfactuur nog eens goed samen.

In haar uitvoerige “slotwoord” bleef vragensteller Goeman haar punt maken over een maximumfactuur als structurele oplossing en vond dat incassobureaus verboden moesten worden voor onbetaalde schoolfacturen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de studiekosten in het secundair onderwijs van Annabel Tavernier en over de hoge schoolkosten in het secundair onderwijs van Hannelore Goeman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2018-06-2020%20%E2%80%93%20Hoge%20schoolkosten%20in%20secundair%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).