Commissie Onderwijs 12-12-2019 – Plotse schoolverandering van pleegkinderen

17 december 2019

Katrien Schryvers verwees naar een recente dialoogdag van Pleegzorg Vlaanderen in het Vlaams Parlement. Daar kwamen een aantal problemen aan bod die zich nog voordoen in de praktijk en waarmee pleegzorgers soms worden geconfronteerd. Een daarvan was de toegang tot onderwijs. Schryvers had in de omzendbrief over het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs gelezen over de mogelijkheid voor scholen om een leerling in te schrijven, bovenop de eerder bepaalde capaciteit, zonder de capaciteit te verhogen. Maar dat was geen verplichting voor de scholen. Op welke manier kon tegemoet worden gekomen aan de vraag van pleegouders om met zekerheid hun pleegkind op korte termijn in een andere school te kunnen inschrijven, zo vroeg Schryvers aan minister Weyts.

Die stelde dat het gestelde probleem alleen gold in geval van plaatsgebrek. Na het recente uitstel van het Inschrijvingsdecreet van 17 mei 2019 was het zijn bedoeling om volgend jaar al aan de slag te gaan met de nieuwe regelgeving. Hij zou dan bekijken hoe de kwestie van de pleegkinderen zo goed mogelijk in de vernieuwde regelgeving opgenomen zou kunnen worden. Het belangrijkste was wel om in te zetten op extra capaciteit in plaats van nieuwe verplichtingen op te leggen aan scholen, naast de al bestaande.

In de rest van de bespreking (replieken van vragensteller en van minister en interventie van Koen Daniëls) werden vooral die kerngedachten nogmaals herhaald.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over pleegkinderen die plots van school veranderen van Katrien Schryvers” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2012-12-2019%20%E2%80%93%20Plotse%20schoolverandering%20van%20pleegkinderen) (Wilfried Van Rompaey)