Commissie Onderwijs 11-12-2018 – Loden waterleidingen in schoolgebouwen

13 december 2018

Van een totaal andere aard dan de eerdere vragen in deze commissievergadering was deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer. Hij verwees terug naar zijn vraag van 2 juli 2015 (cf. ook de plenaire zitting van 21 november 2018), toen deze rubriek in onze e-nieuwsbrief nog niet bestond. Het gestelde gezondheidsprobleem bleek nog altijd te bestaan. Hoe was intussen de situatie geëvolueerd en welke beleidsmaatregelen waren er nog te nemen om dit probleem helemaal op te lossen?

Wat de problematiek van de loden leidingen betrof, gaf AGION aan niet over detailcijfers te beschikken over waar en wanneer er precies loden waterleidingen in schoolgebouwen werden vervangen, aldus minister Crevits. Ze verwees ook naar de specifieke verkorte procedure die bestaat voor verbouwingswerken aan sanitaire installaties en voorts naar de website van AGION voor bijkomende relevante informatie. De nog lopende digitale enquête inzake de Schoolgebouwenmonitor 2018 zou wellicht ook meer zicht kunnen geven op de omvang van het lodenwaterleidingenprobleem, want de vraag naar ‘aanwezigheid van loden waterleidingen en plannen om die te verwijderen’ was daarin expliciet opgenomen (een eerdere suggestie van Jos De Meyer, die blijkbaar intussen opgenomen was).

Vragensteller De Meyer juichte het vele gedane werk inzake infrastructuur toe, maar bleef toch bezorgd over het geschetste probleem. Hij suggereerde de minister om te blijven sensibiliseren en stimuli geven, zodat schoolbesturen effectief hun verantwoordelijkheid zouden opnemen. Interveniënt Koen Daniëls vroeg de limitatieve lijst van scholen met nog loden waterleidingen, maar uit het eerdere verhaal van de minister was al duidelijk dat ze zo’n lijst niet had.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over loden waterleidingen in schoolgebouwen van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-12-2018%20%E2%80%93%20Loden%20waterleidingen%20in%20schoolgebouwen) (Wilfried Van Rompaey)

.