Commissie Onderwijs 11-12-2018 – Aantal Erasmusstudenten

13 december 2018

Onderwijscommissaris Jenne De Potter verwees naar de Europese onderwijstop van 25 januari 2018 en duidde het doel en de context ervan, ook met enkele cijfers. Er was nood aan een versterking van de Europese identiteit en ontwikkeling via onderwijs en cultuur, met een versteviging van het Erasmusprogramma als basis, zo bleek daar. Tien maanden later was het gevolg een nieuw Erasmus+-programma (2021-2027), waarbij het budget opgetrokken zou worden tot 30 miljard euro. Vragensteller De Potter vroeg minister Crevits naar de concrete gang van zaken voor Vlaanderen en wat de al besliste budgettaire engagementen waren.

Minister Crevits rapporteerde van de Raad van Ministers van Onderwijs van de Europese Unie op 26 november 2018 met positief nieuws. Vlaanderen en België stonden ook positief tegenover de forse versterking van het Erasmus+-programma, maar het finale budget voor Erasmus+ 2021-2027 was nog niet gekend (in april 2019, eventueel zelfs pas in het najaar). De minister beschreef wel uitvoerig wat er inhoudelijk aan de orde was, met specifieke details voor Vlaanderen. Ook verwees ze daarbij naar een klassiek probleem: uitstroom en instroom van studenten (hoger onderwijs) zijn niet in evenwicht, waarbij de uitstroom het dubbele bedraagt van de instroom. De noodzaak van een voldoende anderstalig onderwijsaanbod komt dan snel om het hoekje kijken, maar ook dat blijkt in de praktijk (soms) een legistiek én politiek probleem te zijn, is mijn ervaring…

Vragensteller De Potter was blij met het antwoord van de minister, wachtte het finale budget af en riep op om positief te blijven communiceren over dit belangrijke Europese programma.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het verhogen van het aantal Erasmusstudenten van Jenne De Potter” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-12-2018%20%E2%80%93%20Aantal%20Erasmusstudenten) (Wilfried Van Rompaey).