Commissie Onderwijs 11-01-2018 – Getuigschriften basisonderwijs

17 januari 2018

Als voorlaatste vraag van de dag kwam dan deze van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman, waarover Caroline Gennez het die ochtend al had gehad. De oorspronkelijke vraag was intussen een beetje achterhaald door een element in het hangende Onderwijsdecreet XXVIII. Maar die twee verschillende getuigschriften basisonderwijs moesten voor haar niet alleen uitgesteld worden, maar ook verlaten worden en ze verwees naar Vlor-adviezen.  Haar enige vraag luidde: was de minister bereid om te onderzoeken of het alternatief dat de Vlor voorstelde, geen beter alternatief was dan te werken met de A- en de B-getuigschriften?

Minister Crevits plaatste de huidige werkwijze tegenover de geplande (weliswaar binnenkort met een jaar uitgesteld, maar de reden daarvoor was de nieuwe begindatum van de modernisering secundair onderwijs) en lichtte de rationale achter het nieuwe systeem toe.

Daarop herhaalde de vragensteller nogmaals haar (andere) standpunt, daarin ondersteund door interveniënt Caroline Gennez, die zich daarbij rechtstreeks tot haar collega Koen Daniëls richtte. Die laatste weidde op zijn beurt ook uit over de betekenis van de gewraakte maatregel en het probleem met de huidige situatie. En passant herinnerde hij Gennez aan het, naar eigen zeggen, langste Scrabblewoord ooit uit het Masterplan secundair onderwijs. Het leken mij wel twee woorden, maar dat terzijde. Zijn politieke statement moet toch wat pijn gedaan hebben, denk  ik, hoewel politici doorgaans heel wat kunnen hebben. Interveniënt Kathleen Krekels vond dat de vrijblijvendheid die Meuleman en Gennez voorstonden, eigenlijk getuigde van een beetje minachting voor het basisonderwijs.

De minister bleek na dat alles nog meer overtuigd van de juistheid van haar maatregel, maar in het slotwoord van vragensteller Meuleman ontstond verwarring over de precieze aard van het Vlor-voorstel. Ze besloot met nogmaals de herhaling van haar standpunt, maar dan beargumenteerd vanuit de huidige realiteit van de B-stroom in de eerste graad secundair onderwijs. Niet oninteressant toch, leek mij.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de invoering van twee soorten getuigschriften basisonderwijs van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-01-2018%20%E2%80%93%20Getuigschriften%20basisonderwijs) (Wilfried Van Rompaey).