Commissie Onderwijs 08-02-2018 – Ontwikkelcommissies voor de eindtermen

13 februari 2018

Van een iets (ook politiek) delicatere aard was deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls. Overigens ook heel actueel. De decretale basis voor de vraag was inderdaad heel recent: het voorstel van decreet over de einddoelen werd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement aangenomen op 17 januari 2018. De vragensteller had enkele vragen bij de werkwijze en de samenstelling van de zgn. ontwikkelcommissies, die nu de 16 sleutelcompetenties moesten vertalen in concrete ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Uit het gesprek nadien bleek dat vragensteller Daniëls ook wel wat bedenkingen had bij een en ander.

Minister Crevits lichtte gedetailleerd toe hoe de bekommernis om coherentie en de praktische werkbaarheid had geleid tot de clustering van de sleutelcompetenties in de georganiseerde ontwikkelcommissies en tot de concrete samenstelling ervan. De clustering nam overigens niet weg dat de eindtermen per sleutelcompetentie gemaakt zouden worden.

Maar die uitleg nam de zorgen van de vragensteller niet weg en hij maakte daarbij de koppeling van dit verhaal met dat van de bekwaamheidsbewijzen. De gehanteerde clustering van vakken dreigde volgens hem tot te snelle inhoudelijke compromissen te leiden in zo’n ontwikkelcommissie.

Interveniënt Ann Brusseel deelde Daniëls’ bezorgdheid om voldoende inhoudelijke vakexpertise in de ontwikkelcommissies, verwees ook naar de aandacht voor genderstereotypen en had vooral interesse voor eindtermen rond burgerschap en relationele en seksuele vorming.

Interveniënt Jos De Meyer pleitte ervoor om respect te hebben voor de autonomie van de ontwikkelcommissies en hun het volledige vertrouwen te geven. Het nodige debat daarover in de Commissie voor Onderwijs zou natuurlijk wel volgen, gelet op de bevoegdheid van het Vlaams Parlement in dezen. Interveniënt Kathleen Krekels ondersteunde haar collega Daniëls bij het vakkenthema, maar sprak vooral van geruchten en haar link naar “die eerste graad” begreep ik niet zo goed. Ze bedoelde misschien de zgn. “brede eerste graad”, hoewel ook dat een weinig duidelijk concept is.

Minister Crevits zette daarop alles nog eens op een rijtje (ook de koppeling tussen eindtermen en vakken), maar wees ook nog op de scherpe timing: tegen de zomer (2018 dus) zouden de voorstellen van eindtermen, waarbij zeker niet van een wit blad vertrokken werd, voor de 16 sleutelcompetenties klaar moeten zijn. Vragensteller Daniëls sloot af met de herhaling van zijn basisbekommernis rond onderwijsinhouden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de ontwikkelcommissies voor de eindtermen van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2008-02-2018%20%E2%80%93%20Ontwikkelcommissies%20voor%20de%20eindtermen) (Wilfried Van Rompaey).