Commissie Onderwijs 07-02-2019 – Met succes B- of C-attest aanvechten

11 februari 2019

Ook de laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering was boeiend. Over de link trouwens met (overdreven) administratieve last, ook maar niet alleen ter gelegenheid van doorlichtingen, ging het al vaker op deze pagina’s. Uit een analyse van een onderzoeker van de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) was gebleken dat vorig schooljaar 24 leerlingen hun studieresultaat hadden aangevochten bij de Raad van State. In heel veel scholen gingen zulke zaken gepaard met gepercipieerde planlast, aldus onderwijscommissaris Koen Daniëls. Hij “overdreef” dan wat in zijn formulering van zulke praktijken op school, maar…eerlijk gezegd, ik denk dat het net dàt is wat dan daadwerkelijk gevraagd wordt op scholen. Het is dus niet zomaar iets dat in het hoofd van een leraar er zo uitziet. Overigens: hoe bewijs je inderdaad finaal wat er moet bewezen worden. Ik schreef het al eerder: het hoeft officieel zogezegd allemaal niet zo uitgebreid op papier, maar…als puntje bij paaltje komt, blijken allerlei motiveringen dan toch niet te voldoen. Tja…wat doe je dan als school, als leraar? De redenering van “men geen zaken moet bijhouden die niet nodig zijn” hoor ik dan telkens, ook nu weer, maar is dat onderscheid tussen wel en niet nodig dan zo helder (ook en zelfs in het nieuwe systeem van de Onderwijsinspectie 2.0)?

Voorts zei Daniëls zeer wijze zaken over de eventuele afloop van zo’n beroepsprocedure. Hoe kon dat allemaal goed geregeld worden, en wel zónder al die planlast?

Minister Crevits schetste eerst, met cijfers, heel terecht de ware (lees: uiterst beperkte) omvang van de bedoelde beroepsprocedures bij de Raad van State. Zo’n geslaagde beroepsprocedure betekende bovendien niet dat de leerling in kwestie ineens een A-attest zou behalen. Ze herinnerde aan het decreet Rechtspositie van 2014, waarin een aantal maatregelen getroffen werden waarmee scholen in hun evaluatiebeleid rekening moeten houden. En ze verwees naar de focusgroepen van Operatie Tarra, waarin het motiveren van attesten van leerlingen als bron van planlast uitvoerig geïllustreerd werd. In de werkgroep Tarra werd dit thema voort opgenomen.

Vragensteller Daniëls vroeg vervolgens naar het aantal interne beroepsprocedures en lichtte het zgn. vermijdingsgedrag bij leraren toe. Over het eerste kon de minister niets zeggen wegens geen centrale registratie ervan. Over het tweede pleitte de minister ervoor om vertrouwen te hebben in de manier waarop klassenraden en schoolbesturen omgaan met het evalueren van leerlingen. Lichtjes gestegen cijfers van zittenblijven wezen er alvast niet op dat zij zomaar wat doen en negatieve oordelen zouden vermijden. De minister was wel bereid om dit thema voort op te nemen met de onderwijskoepels en het GO!, om te bekijken hoe die er op een papier- en verantwoordingsarme wijze mee omgaan.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over leerlingen die met succes een B- of C-attest aanvechten van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-02-2019%20%E2%80%93%20Met%20succes%20B-%20of%20C-attest%20aanvechten) (Wilfried Van Rompaey).