Commissie Onderwijs 05-10-2017 – Bacheloropleiding Verpleegkunde

11 oktober 2017

Hoewel een en ander nog heel pril was, wilde onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester al een evaluatie. Daarnaast blikte ze ook vooruit naar de zgn. contractstage als onderdeel van de vernieuwde bacheloropleiding Verpleegkunde en de mogelijke vergoeding in dat verband voor de studenten. 

Minister Crevits stelde om te beginnen vast dat vorig jaar, bij de start van de vernieuwing, een jaar langer studeren alvast geen impact had op het aantal nieuwe studenten. Vervolgens schetste ze de context van de vernieuwde opleiding en de ontwikkelingen in de taskforce contractstage. Dit academiejaar zou daarover duidelijkheid komen. Het element van de vergoeding zou daarbij ook worden bekeken, maar niet prioritair zijn. ‘Work in progress’ dus: overleg tussen werkveld en hogescholen.

Vragensteller De Meulemeester verbreedde de zaak nog naar het belendende ‘perceel’ van de zgn. bachelor-na-bacheloropleidingen en het zgn. schakeljaar naar de master in verpleegkunde. Interveniënt Jos De Meyer vond dit verhaal geen zaak van Onderwijs alleen en polste naar de hele sfeer waarin het overleg verliep.

Minister Crevits was optimistisch over de ontwikkelingen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de vernieuwde bacheloropleiding Verpleegkunde van Ingeborg De Meulemeester” aan minister Hilde Crevits. 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-10-2017%20%E2%80%93%20Bacheloropleiding%20Verpleegkunde) (Wilfried Van Rompaey).