Commissie Onderwijs 05-10-2017 – Blockchaintechnologie in onderwijs

11 oktober 2017

De Commissie voor Onderwijs krijgt niet alle dagen bezoek van N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele, met een vraag om uitleg waarvan de titel bij mij niet meteen een belletje deed rinkelen om het voorzichtig uit te drukken. Een vraag trouwens die beleidsdomeinoverschrijdend kan worden gesteld m.b.t. de diverse processen in de werking van de overheid en dat had de vragensteller ook al gedaan, zo bleek.

Blockchain blijkt een specifieke methode van registratie te zijn. Normaal moet een officiële transactie genoteerd worden bij een officiële autoriteit of relevante private speler. Bij de aankoop van een onroerend goed is dat het hypotheekkantoor, een overheidsbureau voor het uitreiken van een vergunning, een dienst die diploma’s certificeert enzovoort. Blockchain vervangt dat door bestanden die verspreid zijn over zeer veel computers en die op een specifieke manier elkaar steeds controleren. Op die manier is de info onbreekbaar en steeds up-to-date. Het laat ook toe om de samenvloeiing van administratieve processen te versnellen en eenvoudiger af te handelen.
Vragensteller Diependaele gaf enkele voorbeelden van concrete toepassingen, waarbij hij voor onderwijs verwees naar de Universiteit van Groningen: bv. een app die de verworven diploma’s en getuigschriften opslaat in een blockchain. Dat bemoeilijkt diplomafraude, vermindert de administratie en vermijdt het verlies van een diploma. Andere toepassingen zouden kunnen gaan om opvolging van studentenleningen, certificering van studentenvervoerbewijzen enzovoort.
Hoe zat dat binnen het Ministerie van Onderwijs en wat zouden relevante toepassingen kunnen zijn?

Binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming zijn al de eerste stappen gezet om de mogelijkheden van blockchaintechnologie verder te verkennen en concreet in kaart te brengen, zo begon minister Crevits. Eigenlijk had de vragensteller een stukje voorafname gedaan op de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018, maar door de vele vragen aan het begin van het nieuwe werkjaar gebeurde dat wel meer in deze commissie. De minister lichtte kort drie projecten toe die op dit stuk liepen in Onderwijs, o.a. een zgn. ‘proof of concept’ of POC-project rond studentenmobiliteit in het hoger onderwijs. In een volgende fase zou de technologie in kwestie iets kunnen betekenen voor de studietoelagen. Efficiënt databeheer, daar ging het eigenlijk over, ook tussen overheid en scholen, waaraan de minister nog voort wilde werken.

Ze verwees daarbij ook naar de zgn. intermediaire partners en diensten, zoals de maximale gegevensdeling tussen administraties (MAGDA). Het MAGDA-platform zorgt ervoor dat gegevens uit authentieke bronnen en databanken op een veilige manier kunnen worden opgehaald. Uit de repliek van de vragensteller bleek wel dat de situatie van intermediairen een stukje delicater was (bv. de huidige zorgkassen die kinderbijslagen uitbetalen zouden door de blockchaintechnologie niet verdwijnen, maar wel een andere rol krijgen; idem voor kadaster, registratiebureau, …). Hij vond dat Onderwijs al het verst stond in dezen.

Conclusie: hoe pril nog ook, dit was een positief technologisch verhaal, waarin ook voor databeheer c.q. andere toepassingen in Onderwijs wellicht mogelijkheden zaten.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het ontwikkelen van een visie op de aanwendingsmogelijkheden van blockchaintechnologie in het onderwijs van Matthias Diependaele” aan minister Hilde Crevits. 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-10-2017%20%E2%80%93%20Blockchaintechnologie%20in%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey)