Commissie Onderwijs 05-07-2018 – Overdracht van verslagen bij schoolverandering

20 augustus 2018

In deze laatste commissievergadering voor het zomerreces stelde onderwijscommissaris Kathleen Krekels een opvolgingsvraag bij haar vraag om uitleg van 26 april 2018. Toen werd gemeld dat soms door het CLB opgemaakte verslagen (voor toegang tot het buitengewoon onderwijs) verscheurd werden, waardoor belangrijke informatie verloren ging. Minister Crevits had toen beloofd daarover te spreken met de CLB’s. Vragensteller Krekels somde voorts de relevante decreten en wijzigingen aan decreten op. Wat was er uit die gesprekken met de CLB’s geconcludeerd en hoe zou de minister die belangrijke informatieoverdracht bij verandering van school waarborgen?

De minister begon, niet voor het eerst, met een nuance bij de casuïstiek van de vragensteller. Ze had over de zaak gesproken met de vertegenwoordigers van de CLB’s uit de stuurgroep ondersteuningsnetwerken, die daarover zeer verwonderd waren. De minister schetste vooral het nieuwe systeem van het zgn. leerlingenpaspoort: dat digitale platform was nu in voorbereiding.

Vragensteller Krekels herhaalde in haar repliek het gestelde probleem van op vraag van ouders verscheurde verslagen, suggereerde om in het belang van de betrokken leerlingen toch informatie door te geven tegen de wil van de ouders in en besloot met de zaak verder op te volgen. De minister vond Krekels’ suggestie alleszins delicaat, aangezien de ouders het eigenaarschap hebben over de informatie van hun kind en ze benadrukte het belang van goede communicatie in de driehoek ouders-school-CLB.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de overdracht van (gemotiveerde) verslagen bij een verandering van school van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-07-2018%20%E2%80%93%20Overdracht%20van%20verslagen%20bij%20schoolverandering) (Wilfried Van Rompaey).