Commissie Onderwijs 05-07-2018 – Lerarenevaluatie in onderwijs

20 augustus 2018

Naar aanleiding van een krantenartikel van 18 juni 2018 (voor abonnees) had onderwijscommissaris Vera Celis een hele reeks vragen rond de evaluatie van leraren. Ze wist dat in het schooljaar 2015-2016 35 vastbenoemde leraren ontslagen waren op een totaal van 185.000, een beperkt aantal maar toch het hoogste aantal in vijf jaar tijd. Ze verwees naar eerdere onderzoeken over de evaluatieprocedure: een OBPWO-onderzoek (onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek) en het onderzoek van het Rekenhof, waarover ik eerder al schreef. Hoe zag minister Crevits een en ander en wat was er hierover beleidsmatig te verwachten?

Niet onverwacht verwees de minister naar de eerdere gelegenheden waarbij men over dit thema gesproken had én ze nuanceerde de negatieve toonzetting rond het hele systeem. De in het kader van onderwijscao XI afgesproken gesprekken met de sociale partners over de evaluatieprocedure zouden op 4 september starten: afronding daarvan tegen 1 november 2018 en een aangepaste procedure in voege vanaf 1 september 2019.

Vragensteller Celis vermeldde nog een zekere terughoudendheid van (sommige) directeurs ten aanzien van functionerings- en evaluatiegesprekken. Interveniënt Jos De Meyer wees op de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en op de noodzaak van hun deskundigheid ter zake.

Lees de bespreking van de Vraag om uitleg over de evaluatieprocedure in het onderwijs van Vera Celis aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-07-2018%20%E2%80%93%20Lerarenevaluatie%20in%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey)

.