Commissie Onderwijs 05-07-2018 – Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

20 augustus 2018

Reistijden in het (collectieve) leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs konden en kunnen (te) lang uitvallen. Het huidige systeem kampt ook met andere problemen. Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester schetste overzichtelijk het nieuwe systeem (gericht op alternatieve vervoersmodi) waaraan gewerkt wordt door de ministers Crevits en Weyts via een test in twee pilootgebieden: Leuven/Heverlee en Roeselare/Hooglede/Izegem/Ingelmunster. Ze overliep de modaliteiten van beide pilootprojecten, inclusief de timing daarvan. Wat was nu de stand van zaken en wat waren de eerste bevindingen, waarbij de vragensteller ook de link legde naar het beleidsdomein Welzijn?

Minister Crevits lichtte nog eens de basisprincipes van het nieuwe (lokaal aangestuurde) systeem toe, maar erkende dat het een grote mentaliteitswijziging bij alle betrokken partijen vergde. De looptijd van één jaar was daarom te kort en om die reden had de minister op 25 mei 2018 (via een mededeling aan de Vlaamse regering) beslist dat de beide pilootgebieden zouden voortwerken, weliswaar met al enkele aanpassingen. Op die manier zou een degelijke evaluatie ook mogelijk worden. Daartoe werd tijdens het voorbije schooljaar een expertenpanel opgericht dat ondersteund wordt door onderzoekers van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt en de Thomas More Hogeschool. Einde maart 2019 zou hun onderzoeksrapport worden verwacht. Het beleidsdomein Welzijn was ook vertegenwoordigd binnen de centrale stuurgroep die het project opvolgt, aldus nog de minister.

Vragensteller De Meulemeester hoopte dat het project voort kon worden uitgerold, zoals dat al een tijdje in het managementjargon genoemd wordt, en ze was alvast blij met de verlenging.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs van Ingeborg De Meulemeester” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-07-2018%20%E2%80%93%20Leerlingenvervoer%20buitengewoon%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).