Commissie Onderwijs 05-07-2018 – Verbale en non-verbale agressie in het onderwijs

20 augustus 2018

Voor de laatste vraag om uitleg van het werkjaar 2017-2018 verwees onderwijscommissaris Jos De Meyer naar eerdere vragen van 11 januari 2018  en naar een recente onlinebevraging door de Christelijke OnderwijsCentrale (COC). Uit die laatste bleek dat de aangegeven arbeidsongevallen slechts een beperkt deel waren van de incidenten met verbale en non-verbale agressie op school. Het sinds 2002 wettelijk verplichte, zgn. ‘register van feiten door derden’ kwam daarbij ter sprake. Maar was het niet zinvol om ook aan te sturen op een registratie van verbale agressie en hoe kon er nog beter worden gewerkt aan preventie van verbale en niet-verbale agressie op school, zo vroeg vragensteller De Meyer aan minister Crevits. Zelf verwijs ik hier ook graag naar nog een andere vraag om uitleg van onderwijscommissaris Vera Celis (19 april 2018): de bespreking nu was dus eigenlijk grotendeels een herhaling van eerdere gelegenheden. Het zij zo.

De minister begon met een wijze bedenking bij de manier waarop cijfers (zoals bv. over agressie in het onderwijs) in de krant kwamen. Ze lichtte de precieze aard van het vermelde register (van agressie) toe. Voorts meldde ze dat COC ingegaan was op haar uitnodiging om deel te nemen aan de begeleidingscommissie van het convenant Preventie en Bescherming in het Vlaams Onderwijs om hun onderzoek daar toe te lichten. De minister had er ook vertrouwen in dat vertrouwenspersonen konden meehelpen om het taboe rond agressie op school te doorbreken en vermeldde omstandig de al genomen en nog geplande initiatieven, met name ook inzake relevante opleidingen.

Interveniënt Kathleen Krekels vond het ook zeer belangrijk om agressie uit de taboesfeer te halen en herhaalde het verhaal van haar fractie over de vzw Limits en het neutrale en onderwijsnetonafhankelijke orgaan als mogelijke oplossing om agressiegevallen te melden. Haar partijgenoot-interveniënt Koen Daniëls bevestigde een en ander en had nog een suggestie voor het Departement Onderwijs i.v.m. de problematiek van agressie tussen leraren en tussen leraren en directeurs, met name op sociale media.

Tot slot herhaalde de minister dat we echt af moesten van de cultuur om agressie onder de mat te vegen, en dat dit bespreekbaar gemaakt moest worden, waarna ze nog een boeiende reflectie gaf over de subjectiviteit in dezen én over haarzelf in dit verband. Respectvol met elkaar omgaan was de (moeilijke) boodschap, zo besloot vragensteller De Meyer.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over verbale en non-verbale agressie in het onderwijs, ook buiten de geregistreerde arbeidsongevallen van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-07-2018%20%E2%80%93%20Verbale%20en%20non-verbale%20agressie%20in%20het%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).