Commissie Onderwijs 05-03-2020 – Imamopleiding

10 maart 2020

Bij deze vraag kreeg ik een ongeziene ervaring, wat de normale gang van zaken en dito omgangsvormen in deze commissie betrof, waarvan ik gelijk hoop dat ze eenmalig was. Let wel, het was een belangrijk thema én een thema met toch wat problemen. Daarover hoefde geenszins gezwegen te worden, maar hoe het gesprek daarover op een bepaald moment evolueerde leek mij geen reclame voor het imago van het beroep van politicus. Maar misschien was net dàt de bedoeling van vragensteller Sam Van Rooy, zou het? De nieuwe imamopleiding trok aanvankelijk geen en vervolgens  enkele studenten: hoe zat dat precies en hoeveel kostte dat, zo wilde hij weten.

Minister Weyts greep terug naar een actuele vraag van Van Rooys fractiegenoot Kristof Slagmulder op 8 januari 2020 en legde nogmaals de bevoegdheidsverdeling uit. Alsook de precieze constructie van de imamopleiding en de rol daarin van de KU Leuven.

Na dat zakelijke maar heel terechte antwoord schakelde vragensteller Van Rooy al meteen één versnelling hoger in zijn politieke versnellingsbak en dichtte de onderwijsminister ongeziene bevoegdheden toe. Vervolgens intervenieerde Jean-Jacques De Gucht. Of dat zo verstandig was, betwijfelde ik, maar ik had er wel heel veel begrip voor. Het was koren op Van Rooys molen. Het taalgebruik had ik hier nog nooit meegemaakt: “zeveraar”, “leugenaar” (N.B. En ik volg deze commissie weliswaar met onderbrekingen al redelijk intensief sinds september 2004). Daarop lichtte interveniënt Kathleen Krekels opnieuw zakelijk nog eens de achtergrond toe van die Vlaamse imamopleiding in de recente parlementaire geschiedenis en wees op problemen met de Moslimexecutieve (gebrek aan draagvlak bij de moslimgemeenschap; idem voor de vzw Académie de Formations et de Recherches en Études Islamiques (AFOR), aldus Krekels). Interveniënt Hannelore Goeman sloot zich aan bij de houding van De Gucht en verwees naar plannen in een nieuwe commissie Gewelddadige Radicalisering, waarin ook ruimte zou zijn voor extreemrechtse haatzaaierij. Zij en Brecht Warnez en Koen Daniëls na haar sloten zich aan bij het belang van een Vlaamse imamopleiding, zoals Krekels toegelicht had. De laatste twee interveniënten betreurden bovendien de tonaliteit van het eerdere gesprek. Net zoals de minister zelf, die daarnaast nog eens benadrukte dat het in hoofde van de KU Leuven gewoon ging om bestaande vakken, zoals Daniëls voordien ook al uitgelegd had.

Maar vragensteller Van Rooy ging tot het einde volle gas vooruit, diverse verzen uit de Koran debiterend, waarbij hij zich nog eens een laatste keer rechtstreeks tot De Gucht richtte. Waarvan akte.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het geringe succes van de imamopleiding van Sam Van Rooy” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-03-2020%20%E2%80%93%20Imamopleiding) (Wilfried Van Rompaey).