Commissie Onderwijs 01-03-2018 – Traumabegeleiding van vluchtelingenkinderen

06 maart 2018

In het verslag van het Rekenhof over de impact van de vluchtelingencrisis op de Vlaamse begrotingsuitvoering 2016 (p.14) las onderwijscommissaris Jo De Ro de volgende passage in verband met de traumabegeleiding: “Er werd 0,5 miljoen euro projectsubsidiemiddelen uitgetrokken voor de traumabegeleiding van vluchtelingenkinderen door zes organisaties die zijn verbonden aan de centra voor leerlingenbegeleiding in de verschillende Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zoals voorzien in het subsidiebesluit, werd 80 % van het budget al aangerekend in 2016 (0,4 miljoen euro), terwijl het project loopt van 1 december 2016 tot 30 november 2017.” Hoe evalueerde minister Crevits deze zaak en moest dat soort begeleiding niet permanent worden?

De minister legde omstandig de hele aanpak uit, met een stuurgroep, de penhoudende CLB’s en de tijdelijke extra financiering voor zeven traumapsychologen, incl. hun specifieke functie en de betrokkenheid van de vzw Solentra. Het project met de traumapsychologen was op 31 januari 2018 afgelopen, maar de minister had het intussen al met een jaar verlengd wegens de vele vragen en noden op het terrein. Het gaat om een complexe problematiek. De aanpak had een grote meerwaarde, aldus de minister, maar nog bijkomende verlenging later viel nog te bezien.

Vragensteller De Ro apprecieerde het antwoord van de minister heel erg en voegde nog een aantal elementen toe: o.a. het verband met het beleidsdomein Welzijn en feedback van mensen uit het veld, die het debat aan het volgen waren via de video-uitzending.

Vervolgens kwamen er enkele interventies van Kathleen Krekels, Jos De Meyer en Kathleen Helsen, met vooral vragen naar bijkomende verduidelijking. De minister hernam enkele zaken en benadrukte de rolverdeling tussen de CLB’s en de traumapsychologen. Ook verwees ze naar de leemte in Vlaanderen, wat betreft het omgaan met de trauma’s van wie achterblijft. En ze beloofde de verslagen van de werking in het (afgelopen) eerste jaar aan de commissarissen te bezorgen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over traumabegeleiding van vluchtelingenkinderen door centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2001-03-2018%20%E2%80%93%20Traumabegeleiding%20van%20vluchtelingenkinderen) (Wilfried Van Rompaey).