Commissie Onderwijs 01-02-2018 – Uitwijzingen en recht op onderwijs

13 februari 2018

Ook deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman was al eerder een paar keer aan bod gekomen. Nu naar aanleiding van een nieuw incident in Oudenaarde met een Albanees gezin wiens asielaanvraag geweigerd was. Hoe dan ook, het thema blijft schrijnend. Dus alle begrip. Maar of de mate van herhaling in zo’n bespreking dan zo groot moest zijn, dat leek mij dan toch weer iets te overdreven. De vragensteller had een waslijst aan vragen over het recht op onderwijs van de kinderen in kwestie, over informatiedoorstroming en over de diverse actoren in dezen.

Minister Crevits herhaalde nogmaals haar principiële standpunt en verwees naar de omzendbrief in kwestie, die nog maar in 2015 aangepast werd. Ze legde dan van naaldje tot draadje de hele situatie uit, met ook de nieuwe cultuur die stilaan in dezen was gegroeid en met wat er eventueel nog gedaan zou kunnen worden.

Vragensteller Meuleman bleef hameren op de aanhoudende schendingen van het recht op onderwijs. Ze drong ook aan op een (symbolische) briefactie vanuit het Vlaams Parlement zoals in haar lokale gemeenteraad.  Het ontwortelen van kinderen en van het terugsturen van kinderen die hier naar school zijn geweest naar een land waar ze nauwelijks de taal van spreken, de cultuur niet van kennen en de gewoontes niet van kennen, waardoor ze volledig verwesterd zijn. Dat zulks leidde tot psychologische problemen en posttraumatische stresservaringen, het kon wellicht niet anders en maakte dit hele verhaal zo schrijnend.

De tussenkomst van interveniënt Paul Cordy was natuurlijk evenmin naast de kwestie en schetste net de enorme complexiteit van dit verhaal. Wat valt er dan te doen? Heel moeilijk dus. Cordy wees vooral op de verantwoordelijkheid van de ouders in kwestie, maar ook dat, meende ik, is een genuanceerde kwestie, gelet op de erg problematische situaties waarin zulke vluchtelingen zitten wanneer hun thuislandsituatie in het vizier komt.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over uitwijzingen van gezinnen met kinderen en recht op onderwijs van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2001-02-2018%20%E2%80%93%20Uitwijzingen%20en%20recht%20op%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).