Commissie Onderwijs 01-02-2018 – Opleiding voor lerarenopleiders

13 februari 2018

Na enige irritatie over het ontbreken van vier vragenstellers in de vergadering, van wie de meesten dan toch nog redelijk snel opdaagden, kon onderwijscommissaris Vera Celis haar vraag stellen over een wat apart maar zeker niet minder boeiend onderwerp. Haar vragen vonden een aanleiding in het persbericht van de minister van 14 januari 2018.

Minister Crevits verwees naar de voorgeschiedenis van dit dossier in de voormalige expertisenetwerken lerarenopleidingen rond de KU Leuven resp. UGent, die al vroeger zgn. masterclasses voor lerarenopleiders hadden en nu kwam er daarop een concreet vervolg, waarvoor de minister een subsidie veil had. Niet de minister, maar de sector zelf zou deze inserviceopleiding gaan organiseren, waarvan de inhoudelijke toelichting door de minister overigens erg veelbelovend oogde, naar mijn smaak.

De vermeende verwarring over wat een lerarenopleider is (versus een lerarenopleiding) in het werkveld, die vragensteller Celis stelde in haar repliek, vond ik dan weer erg verrassend. Wel was ze heel positief over het antwoord van de minister. Maar een andere, klassieke kwestie in dezen kwam van haar collega Koen Daniëls, volmondig beaamd door interveniënt Ann Brusseel: hij was een grote voorstander van lerarenopleiders die zelf leraar waren geweest. Niet onlogisch op het eerste gezicht, zeker, maar mijn praktijkervaring heeft me geleerd dat de zaak toch ook nog genuanceerder ineenzit én dat de gretigheid van ervaren leraren in dit land om de overstap te doen naar het lerarenopleiderschap niet om over naar huis te schrijven is. Interveniënt Jos De Meyer herinnerde zich dat net over dat element iets stond in de memorie van toelichting van het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse regering op 22 december 2017 voor de tweede keer principieel goedgekeurd had.

Ik kan er altijd naast zitten, maar bij nader toezien denk ik zelfs dat er inzake die vereiste van “leraarervaring” een communicatiemisverstand was tijdens de vergadering tussen de voorstanders van die ervaring (lees: in het onderwijsniveau waarvoor men nu lerarenopleider wil zijn) en de minister, die het over een andere leraarervaring had, nl. “al in de lerarenopleiding werken” als voorwaarde om die nieuwe opleiding voor lerarenopleiders te volgen. Maar ik sta open voor commentaar…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de nieuwe opleiding voor lerarenopleiders van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2001-02-2018%20%E2%80%93%20Opleiding%20voor%20lerarenopleiders) (Wilfried Van Rompaey).