Commissie Onderwijs 01-02-2018 – Didactisch materiaal in ondersteuningsnetwerken

13 februari 2018

In het complexe thema van de ondersteuningsnetwerken had onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman nu een specifieke vraag om uitleg over een probleem inzake de materiële werking voor de ondersteuners (werkingsmiddelen en nascholingsmiddelen). Blijkbaar draaide dat nog niet zoals het hoorde én waren er zeer grote verschillen op dat vlak tussen ondersteuningsnetwerken. Wat kon de minister doen?

Minister Crevits legde het mechanisme inzake diverse werkingsmiddelen duidelijk uit: het oude versus het nieuwe. Ze verwees daarvoor naar de eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse regering op 22 december 2017 van de nieuwe decretale artikelen over dat thema. Voor de werking ging het om een totaalbudget van 8.363.000 euro. En die middelen zouden nu ook sneller dan in het oude systeem uitbetaald worden (voor het lopende schooljaar betekende dat 5,7 miljoen euro versneld uitbetaald voor didactisch materiaal, gsm- of laptopvergoedingen, terugbetaling van parkeerkosten of fietsvergoedingen). Ten slotte ging de minister in op de mogelijkheden voor professionalisering (overheid en pedagogische begeleidingsdiensten).

In haar repliek pleitte vragensteller Meuleman niet voor het eerst voor meer kleuring van de werkingsmiddelen (lees: sturing door de overheid) tegenover het vertrouwen aan het veld, waarover de minister had gesproken. Interveniënt Kathleen Krekels zette een boom op over de verplaatsingsonkosten en de relatie ervan met netgebonden ondersteuningsnetwerken en vroeg controle. Haar collega Koen Daniëls was zo mogelijk nog wat strenger voor bepaalde inrichtende machten met het decreet rechtspositie en het kilometertarief in de hand. Interveniënt Jos De Meyer vroeg naar communicatie van al dat goede nieuws, ook aan de betrokken personeelsleden via Klasse.

Het viel op dat de minister nadien enkele parlementsleden moest herinneren aan het reguliere decretale proces (voor de fase die voorafgaat aan de parlementaire behandeling) en de plaats van de onderhandelingen met de sociale partners daarin. Na die onderhandelingen zou zij communiceren via Schooldirect. Ten slotte ging ze nog in op de verplaatsingsonkosten, want daar was wel wat rond te doen, zo wist ook de minister.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het didactisch materiaal voor de ondersteuners die op 1 september 2017 aan de slag zijn gegaan van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2001-02-2018%20%E2%80%93%20Didactisch%20materiaal%20in%20ondersteuningsnetwerken) (Wilfried Van Rompaey)