Commissie Onderwijs 01-02-2018 – Eerder verworven competenties

13 februari 2018

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had weet van problemen inzake  het al of niet toekennen van vrijstellingen op basis van EVC aan studenten in HBO5-opleidingen. Hij wilde van minister Crevits horen hoe dat in de toekomst in zijn werk zou gaan en hoe EVC beter ingeburgerd zou kunnen worden in het Vlaamse hogescholenlandschap.

Conform het voorontwerp van decreet dat de overdracht van de HBO5-opleidingen regelt, aldus de minister, zou in de toekomst het bestaande vrijstellingenbeleid en de EVC-procedures van de hogescholen worden uitgebreid naar de graduaatsopleidingen en dus binnen de associaties worden georganiseerd. In dit verband bleef minister Crevits het vertrouwen geven aan de associaties en de hogeronderwijsinstellingen. Eerdere evaluaties door de overheid hadden dat vertrouwen bevestigd. Daarnaast was er een beleidsdomeinoverschrijdende conceptnota EVC, waarvan de uitrol nu bij een ambtelijke werkgroep lag, en ook dat zou EVC in de HBO5-opleidingen  een nieuwe stimulans kunnen geven.

Vragensteller Daniëls vond dat positief, maar was toch niet helemaal tevreden met het antwoord: hij wilde vlugger ageren en drong vooral aan op een zekere uniformiteit in die spelregels. Dus toch wat minder vertrouwen aan de instellingen dan de minister had laten verstaan.

Interveniënt Jos De Meyer wees dan uitdrukkelijk op de rol van ook minister Muyters in dezen. Interveniënt Kathleen Helsen wist dat de private sector inzake EVC al verder stond en vond dat de overheid niet mocht achterblijven. Interveniënt Paul Cordy beklemtoonde het belang van transparantie.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het valideren van eerder verworven competenties van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2001-02-2018%20%E2%80%93%20Eerder%20verworven%20competenties) (Wilfried Van Rompaey).