Columbus: vragenlijst leraren

20 februari 2020

Sinds schooljaar 2016-2017 nemen jaarlijks duizenden leerlingen deel aan het instrument Columbus, om hen te ondersteunen in de belangrijke keuze voor een studie in het hoger onderwijs. Het Vlor-overlegplatform SOHO is nieuwsgierig naar de ervaringen van leraren met het exploratie-instrument Columbus. Het Columbusteam ontwikkelde een vragenlijst om daarnaar te polsen. Ken je leraren die aan de slag gaan met hun leerlingen met Columbus? Bezorg hen dan de vragenlijst.