Code van goed bestuur: update

21 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft zich er via het actieplan Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting toe verbonden om een Code van goed bestuur te ontwikkelen. Besturen engageren zich om de principes van de Code te operationaliseren en na te leven. Een ontwerp Code van goed bestuur doorliep het circuit van directiecommissies, adviesraden, COBES (diocesane comités van besturen) in de maand november en december 2015.

Op basis van de bemerkingen van de Raad van Bestuur van 7 januari 2016 wordt een nieuwe versie van de  Code voorbereid. Die redactie houdt rekening met de gesuggereerde wijzigingen en ook de richtinggevende opties voor een aantal discussiepunten (zie bijlage). De nieuwe versie zal dit circuit doorlopen:

  • Derde lezing door de Raad van Bestuur op 4 februari 2016. In januari geven we feedback aan de directiecommissies en adviesraden.
  • Na de derde lezing in de Raad van Bestuur bezorgen we de nieuwe tekst aan de directiecommissies en adviesraden.
  • Op 3 maart 2016 wordt de Code van goed bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.