CLBch@t in de kerstvakantie

20 december 2017

Hebben leerlingen of ouders vragen bij het kerstrapport? Werd er een advies geformuleerd om te heroriënteren, maar weten ze niet hoe daarmee om te gaan? CLBch@t is ook in de kerstvakantie open op woensdag 27 december! Ouders en leerlingen kunnen die dag met het CLB chatten tussen 14 en 21 uur. Het CLB-ch@tteam staat klaar voor alle vragen. Het CLB voorziet ook een brief die je op Smartschool kunt plaatsen om ouders en leerlingen daarover verder te informeren.