Brochure nascholing schooljaar 2015-2016: secundair onderwijs

02 september 2015

Naar goede gewoonte organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen nascholingsinitiatieven als ondersteuning van het didactisch en pedagogisch project van de scholen. Ook dit schooljaar focust onze koepelorganisatie met haar nascholingsaanbod op de christelijke inspiratie, ICT, de implementatie van nieuwe leerplannen en op het schoolbeleid. 

De digitale folder biedt een beknopt overzicht van alle initiatieven voor het secundair onderwijs voor het schooljaar 2015-2016. Mogen wij je vragen om de folder te verspreiden onder de personeelsleden van je school? Aangezien bepaalde modules snel volzet zijn, verdient het aanbeveling om tijdig in te schrijven.

Uitgebreide informatie vind je op de websites www.nascholing.be/so en www.nascholing.be/ict