Brief Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs

11 oktober 2018

We bezorgen je de brief van het Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurenorganisaties Basisonderwijs (NODB)  n.a.v. de tekst van de sociale partners: ‘Een toekomstplan voor een sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs.’