Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril!

10 mei 2017

De nascholingen “Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril!” bouwen aan de zorgvisie en het zorgbeleid van de basisschool. Het uitgangspunt is een sterk geloof in groei- en ontwikkelkracht van schoolteams, waar Zin in Leren! Zin in Leven! uitgaat van een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen.  Om binnen de klas tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van zo veel mogelijk leerlingen focussen we in de nascholing op de uitbouw van de brede basiszorg. Schoolteams zijn beloftevol, met talenten en mogelijkheden.  Met het schoolteam gaan we op zoek naar de aanwezige krachten en talenten binnen de school. We reiken manieren aan om die optimaal in te zetten om krachtige leeromgevingen voor alle kinderen te creëren (brede basiszorg: fase 0). We focussen op het versterken van de handelingsbekwaamheid van de leerkrachten binnen een verbindend schoolklimaat. We reflecteren op leerkrachtenstijl en de invloed ervan op de klaspraktijk.

Beide modules zijn teamgericht en bestaan uit een intake, personeelsvergadering, tussentijdse opdracht en pedagogische studiedag. Module 1: 'Leerkracht-Teamkracht' legt de klemtoon op de individuele sterktes en de kracht van een team als lerende organisatie. Module 2 'Breed kijken naar kinderen en jezelf = talenten en groeimogelijkheden ontdekken'. De module ontdekt vanuit talentontwikkeling de kracht van breed kijken naar de eigen leerkrachtvaardigheden en de kinderen. We leren het positieve benutten om vanaf de kleuterschool (HGW) ontwikkelingsgericht groeimogelijkheden te zien.

Meer informatie over de verschillende keuzetrajecten en inschrijven op nascholing.be.