BOS - vraag en antwoord - Congres Eigentijds Tegendraads

08 juni 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen beluisterde de laatste maanden tal van vragen en bezorgdheden met betrekking tot de BOS-operatie, zowel bij bestuurders als directies. Die vragen hebben niet alleen betrekking op het proces om tot grotere bestuurlijke gehelen te komen. Een aantal bezorgdheden gaat over de mogelijke kansen of risico’s die het besturen in grotere gehelen met zich mee brengt.

Op het congres Eigentijds Tegendraads dat vorige week, donderdag 2 juni plaats vond, trachtten Dirk Vanstappen en Isabelle Dobbelaere van de Dienst Bestuur & organisatie een antwoord te formuleren op enkele veel gestelde vragen.

Op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kan je de vragen nog eens beluisteren en de antwoorden nalezen.

Niet voor alle vragen hebben we meteen een pasklaar en volledig gedetailleerd antwoord. Dat hoeft ook niet. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertrouwt op de kracht en de verantwoordelijkheidszin van onze bestuurders. Ook het charter van goed bestuur zal een inspiratiebron zijn om de werking van het bestuur zo te organiseren dat voordelen van besturen in grote gehelen zo maximaal mogelijk zijn.