Bijkomende uitleg van de overheid over aansprakelijkheid van stagebegeleiders

25 oktober 2016

De ministeriële omzendbrieven SO/2016/01 (buso) en SO/2015/01 over onder meer leerlingenstages zijn onlangs gewijzigd. Ze stellen nu dat wanneer een stagebegeleider handelingen demonstreert, hij op dat moment de onderwijzersopdracht van de stagementor mee opneemt. De stagebegeleider en het schoolbestuur nemen bijgevolg hun onderwijzersaansprakelijkheid, respectievelijk aanstellersaansprakelijkheid op voor schade die de leerling-stagiair berokkent. Er kan dan een met de stagementor gedeelde aansprakelijkheid ontstaan. 

Omdat het demonstreren van handelingen die opgenomen zijn in de leerlingenstageovereenkomst conform de werkpostfiche tot de rol van de stagebegeleider behoort, zijn de handelingen via de schoolpolis verzekerd. Dat geldt niet voor het uitvoeren van handelingen die enkel de functie hebben om het werk van de werknemers op de stageplaats te helpen verlichten (bv. afwerken van verpleegkundige/zorgkundige taken). De overheid verduidelijkt met de wijziging dat de rol van stagebegeleider niet verzoenbaar is met die van werknemer van de stageplaats.