Bijgestuurd voorscholingstraject modernisering secundair onderwijs

28 november 2017

In het kader van de modernisering secundair onderwijs bieden we dit schooljaar een bijgestuurd voorscholingstraject aan dat bestaat uit een gezamenlijke introductiedag en een verdiepingsdag in kleine groepen. Scholen die nog niet eerder waren ingeschreven, krijgen vanaf vandaag alsnog de kans om in te tekenen voor de nieuwe formule.

Op een gezamenlijke introductiedag (module 1) focussen we op:

  • uitgangspunten observerende en oriënterende eerste graad (versus voorontwerp van decreet)
  • het keuzegedeelte (visie op basisopties, uren differentiatie)
  • vormingsconcept en visie op leerplannen
  • introductie in werken met differentiële doelen

Deelname aan de introductiedag is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de verdiepingsdag.

Voor de verdiepingsdag (module 2) focussen we vooral op deze items:

  • Wat kunnen de uitgangspunten voor de eigen school betekenen? Welke keuzes maakt de school, de vakgroep, de leraar (nu al)? Wat bewaren? Verdieping van de gehanteerde uitgangspunten – opportuniteiten voor de school.
  • Beheersingsniveau in leerplandoelen en differentiële doelen: de assen van cognitie, complexiteit en autonomie verkennen.

Voor de verdiepingsdag gaan we uit van een groepsgrootte van 30 deelnemers (circa vijf scholen per verdiepingsdag).

Het voorscholingstraject richt zich vooral op lerarenteams (leraren, middenkader, maximaal één directielid; maximaal zes deelnemers per school).

Je vindt alle informatie terug op de website www.nascholing.be. Voor vragen kun je contact opnemen met Lut Favoreel.