Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode – Editie 2015-2016

04 september 2015

Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode draait dit schooljaar rond het thema Samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool. Het programma omvat twee midweekends met overnachting van vrijdagavond 19.00 uur tot zaterdagavond 19.00 uur en twee zaterdagbezinningen van 09.00 uur tot 20.30 uur.

Doelgroep: alle onderwijsbetrokkenen uit alle onderwijssectoren.

Maak dit initiatief bekend bij alle belangstellenden. De affiche en programmabrochure ontvangt elke abonnee van Forum als bijlage bij het septembernummer. Opgelet: de eerste afspraak in Averbode is al in oktober. Schrijf op tijd in!

Kort programmaoverzicht:

  • 23 - 24 oktober 2015: Ludwig Getteman, Diversiteit omarmen. Interlevensbeschouwelijke dialoog als spirituele zoektocht
  • 20 - 21 november 2015: Ilse Kerremans, “Geen enkele vrouw is immers alleen maar vrouw” (Edith Stein)
  • 30 januari 2016: Marcel Braekers, Geloofsoverdracht: een moeilijke opgave
  • 27 februari 2016: Johan Verstraeten, Leiderschap zonder angst, op zoek naar een nieuwe taal, beslissingskracht door stilte