Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS)

09 oktober 2017

Het is al even geleden dat BOS als apart item in onze nieuwsbrief werd opgenomen. Dat zou de indruk kunnen wekken dat BOS wat op de achtergrond verdwenen is, dat er nog weinig rond gebeurt. Niets is minder waar. BOS is en blijft een prioritaire werf voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We blijven streven naar de realisatie van de 7 principes van bestuurlijke samenwerking zoals vastgelegd door de raad van bestuur in januari 2015.

Hoe ver staat het nu met BOS?

Decretaal gaat het wat langzamer dan initieel verhoopt. BOS is dan ook een complex dossier met connecties naar heel wat andere dossiers die ook in volle ontwikkeling zijn. Denken we maar aan het loopbaanpact, het M-decreet met de ondersteuningsnetwerken ... Het BOS-dossier kan niet los van al die andere dossiers bekeken worden. Wijzigingen in het ene dossier hebben immers steeds repercussies in andere dossiers. Dat maakt dat we zeer omzichtig tewerk moeten gaan om alle gevolgen correct te kunnen inschatten. En dat vraagt tijd, veel tijd. We onderzoeken momenteel of we via decretale tussenstappen de weg naar ons uiteindelijke doel kunnen faciliteren. We houden je op de hoogte.

Op het terrein beweegt er heel wat. Via een monitoringsysteem beheerd door onze ankerfiguren en BOS-begeleiders hebben wij zicht op de bewegingen in de verschillende regio’s. Het aantal schoolbesturen leerplichtonderwijs is sowieso op vijf jaar tijd gedaald met 10 procent (van 767 naar 689). Van die 689 schoolbesturen zijn er op dit ogenblik maar liefst 626 of 90 procent in gesprek met andere besturen om een samenwerking te onderzoeken, voor te bereiden of uit te werken. Bij de resterende 10 procent zijn er besturen die al een fusieproces achter de rug hebben en geoptimaliseerd zijn, en die voorlopig geen verdere gesprekken zullen aangaan. Enkele besturen wachten af.

De BOS-vormingen voor besturen zijn op 2 oktober 2017 van start gegaan. De regio West-Vlaanderen beet de spits af met de vorming over ‘BOS & juridische aspecten van een fusie van vzw’s’. Ondertussen zijn ook de regio’s Limburg en Antwerpen aan de beurt geweest. Mechelen-Brussel en Oost-Vlaanderen volgen respectievelijk op 23 en 26 oktober 2017. De belangstelling is groot, maar inschrijven blijft mogelijk. Er schrijven ook heel wat directies in voor de opleiding. Andere vormingen die gepland staan in de regio’s zijn: BOS & Personeel, BOS & Patrimonium, BOS & Financiën en BOS & Communicatie en inspraak. Meer info en mogelijkheid tot inschrijving vind je op nascholing.be.

Vanaf nu vind je tweewekelijks in de nieuwsbrief een BOS-item terug. Verder blijven wij uiteraard beschikbaar en bereikbaar voor vragen en suggesties en dat via BOS [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Raadpleeg zeker ook onze website.