Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting – ook voor het buitengewoon onderwijs!

17 november 2015

Het verhaal rond Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting (BOS) heeft vele kanten. Iedereen is het eens over de onderliggende basisdoelstelling. We vertrekken vanuit respect voor en vertrouwen in onze huidige 6 000 bestuurders en hun directieteams. Toch voelen we samen aan dat het beleidsvoerend vermogen van onze besturen moet versterkt worden om ons kwaliteitsvol onderwijs op termijn optimaal afgestemd te houden op de individuele behoeften van onze leerlingen in een evoluerende maatschappij. 

Er bestaat niet één model dat overal moet toegepast worden. BOS is maatwerk, het gevolg van een proces waarin besturen en directies elkaar leren kennen en de meerwaarde inzien van een schaalvergroting om te komen tot een bestuurlijke optimalisering. Daarom ontstaat BOS ook essentieel van onderuit. Dit is dan ook geen tekst over hoe het moet. Je leest wel hoe het ook kan