Bestuur & organisatie

Raadpleeg alle thema's van Bestuur & organisatie ...

 • 27 oktober 2015

  De verschillende mogelijkheden voor alternatieve financiering worden momenteel in detail uitgewerkt. Kernzaak daarbij is dat als men nog een publiek-private samenwerking (pps) wil opzetten, die zeker ESR-proof moet zijn. De huidige pps (lees: DBFM) heeft zeker een grote waarde, maar is niet ESR-proof.

 • 27 oktober 2015

  Toegankelijkheid van schoolgebouwen vindt minister Crevits erg belangrijk, want ook gerelateerd aan de redelijke aanpassingen i.k.v. het M-decreet. Het past in de vierde strategische doelstelling van haar conceptnota Masterplan Scholenbouw. Er bleek een misverstand te zijn over de manier waarop een traplift gesubsidieerd kan worden door AGIOn.

 • 27 oktober 2015

  De deelnemer krijgt in twee avondsessies een overzicht van de bestuurswerking in een notendop. De Gids voor besturen dient als leidraad. Er is gelegenheid tot kennismaking met medebestuurders en leden van het Comité Besturen uit uw regio.

  Kortom deze vorming is een must voor elke nieuwe bestuurder… of als opfrisser voor meer ervaren bestuurders …

 • 26 oktober 2015

  De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer.

  Die ondersteuning heeft betrekking op volgende zes thema's:

 • 26 oktober 2015

  Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nota goed onder de titel 'Uitwerking van een reglementair kader voor huursubsidie m.b.t. schoolinfrastructuur'. Ondertussen werd over die nota verder van gedachten gewisseld. In het programmadecreet dat voor het einde van het jaar verwacht wordt, zal de huursubsidie decretaal verankerd worden.

 • 26 oktober 2015

  Het vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij, zowel vanuit maatschappelijk als vanuit een economisch perspectief. Tot nog toe was het onduidelijk hoe groot de omvang van het vrijwilligerswerk in België was.

 • 21 oktober 2015
  Met de regelmaat van de klok horen of lezen we informatie over de aangroei van het aantal kleuters en het aantal leerlingen in het lager onderwijs, in hoofdzaak - maar niet alleen - in de grootstedelijke context. Het effect ervan op de scholenbouw en de schoolinfrastructuur staat beter gekend als de capaciteitsproblematiek.
 • 20 oktober 2015

  Het vormingsaanbod voor bestuurders schooljaar 2015-2016 heeft heel wat interessante thema’s in petto. We starten op 29 oktober 2015 met een Masterclass over Leiderschap in een post-christelijke en multireligieuze schoolcontext. Johan Verschueren s.j.

 • 17 oktober 2015

  Op vrijdag 27 november 2015 organiseren het Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen een gratis studienamiddag voor preventieadviseurs over “Ernstige arbeidsongevallen”. Deze vindt plaats vanaf 13.30 u.

Pagina's