Bestek handboeken basisonderwijs gepubliceerd

18 november 2019

De raamovereenkomsten voor handboeken basisonderwijs van vzw IRO en vzw ServiKO zijn afgelopen. Vzw DOKO doet nu een nieuwe aanbesteding voor de schooljaren 2020-2021 en volgende. Je vindt het gepubliceerde bestek van de nieuwe aanbesteding op de DOKO-website.

Wij verwachten de aanbesteding net na de jaarwisseling te kunnen gunnen, zodat schoolbesturen vanaf eind januari 2020 hun scholen kunnen inschrijven op de nieuwe raamovereenkomst. We houden je daarover verder op de hoogte.