Beperkte aanpassingen APR 3 over de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar A of B

04 juni 2020

Met het oog op de komende deliberaties wijzigden we de APR 3 op twee plaatsen:

  • Leerlingen die op het einde van het 1ste leerjaar A of B een oriënteringsattest A met beperkingen behalen en volgend schooljaar willen overzitten, kunnen dat voortaan wel na een gunstig advies van de delibererende klassenraad en een (niet-bindend) advies van het CLB. Voor deze leerlingen gelden m.a.w. dezelfde voorwaarden als voor leerlingen die in de hogere leerjaren na een oriënteringsattest B willen overzitten. Op 18 mei werd de omzendbrief SO 64 daaraan aangepast. Dat geldt ook voor het model van oriënteringsattest A. We beseffen dat dergelijke laattijdige wijzigingen aan de regelgeving allesbehalve ideaal zijn voor een vlotte voorbereiding van de delibererende klassenraden, en al zeker niet in deze hectische tijden.
  • Delibererende klassenraden die een oriënteringsattest A met beperkingen uitreiken, formuleren deze beperkingen best met de nodige zorg. De meeste basisopties van het 2de leerjaar A en B hebben dezelfde benaming. Als een delibererende klassenraad van een 1ste leerjaar A bijvoorbeeld beslist om een leerling de toegang te ontzeggen tot één of meerdere basisopties van het 2de leerjaar A raden we aan om duidelijk te vermelden dat dit enkel geldt voor de basisopties van het 2de leerjaar A en niet voor de basisopties van het 2de leerjaar B. Het volstaat bijvoorbeeld om telkens “(2A)” toe te voegen. Het model van oriënteringsattest A legt daarvoor geen richtlijnen op. Het belangrijkste is dat de formulering niet voor interpretatie vatbaar is.