Begeleiding van kwetsbare leerlingen in het kader van de opvang

24 april 2020

Heel veel basis- en secundaire scholen geven aan dat ze bepaalde groepen leerlingen niet bereiken. Ook de inspectie stelde dat vast tijdens haar belronde. Voornamelijk leerlingen uit kansarme groepen en leerlingen met een andere thuistaal nemen minder deel aan de leeractiviteiten.

Scholen zijn oprecht zeer bezorgd om die kwetsbare leerlingen. Nu de heropstart van het onderwijs gefaseerd op gang komt, geven we handvatten mee waarmee de school hun leerachterstand kan beperken. Elke school maakt zelf de afweging, conform de richtlijnen, in welke mate ze het kan realiseren.

De leerjaren waarvoor de lessen opnieuw mogen opstarten, zijn bekend. Het zal er voor die leerjaren op aan komen om alle leerlingen naar school te krijgen. Dat zal niet altijd vanzelfsprekend zijn:

  • Zet in op transparante communicatie.
  • Stel de ouders gerust en informeer hen over de geldende maatregelen (mondmaskers, hygiëne ...).

De school voorziet daarnaast nog steeds opvang voor groepen leerlingen waaronder leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Hoewel we vrezen dat de opvang mogelijk overbelast zal worden omdat meer ouders aan het werk zullen gaan en hun kind niet zelf meer kunnen opvangen, mag je als school, samen met het CLB, zelf inschatten welke leerlingen je graag uitnodigt in de opvang. We denken daarbij onder andere aan leerlingen:

  • die je amper of niet hebt kunnen bereiken gedurende de voorbije weken;
  • waarvan je als leraar vaststelt dat ze een heel grote tot onherstelbare leerachterstand hebben opgelopen;
  • die pas Nederlands aan het leren zijn en nood hebben aan een direct begeleiding;
  • waarvan je hebt vastgesteld of waarvan je vermoedt dat ze de materiële omstandigheden ontberen om tot leren te kunnen komen.

Tijdens de opvang mogen de leerlingen uitgedaagd en ondersteund worden in het maken van de opdrachten die de andere leerlingen thuis ook maken, zolang de veiligheidsmaatregelen strikt worden nageleefd.

Bij de jongere leerlingen zorg je voor mensen in de opvang die hen kunnen helpen met de taken. Zorg voor laptops en computers waarop de leerlingen in de opvang de instructies van de juffen en de meesters kunnen ontvangen en bekijken of beluisteren. Zorg voor materiaal waarmee de leerlingen kunnen kleuren, tekenen, knutselen, rekenen … Daarbij pas je de veiligheidsmaatregelen heel nauwgezet toe. Vooral social distancing en handen wassen zijn van cruciaal belang.