Bedenkingen bij de conceptnota bijsturingen M-decreet

02 mei 2018

Op 20 april 2018 werd op de Vlaamse regering een conceptnota goedgekeurd met een aantal bijkomende bijsturingen aan het M-decreet, naast de wijzigingen die al opgenomen zijn in het wijzigingsdecreet. De plotse bijsturingen waren voor iedereen een complete verrassing. In de nieuwsbrief van 26 april bezorgden wij onze algemene indrukken. Intussen hebben wij de nota wat grondiger kunnen bekijken en bespreken. We bundelden al onze bedenkingen in een puntsgewijze bespreking. Wij zullen die bedenkingen inbrengen tijdens de komende besprekingen.