Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs

03 juli 2019

Voor leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een tweejarige, brede basisopleiding. Daarin komen de belangrijkste aspecten bij de uitbouw van een professionele onderwijsorganisatie aan bod. De verschillende sessies zijn specifiek gericht op het volwassenenonderwijs en de inhoud van de sessies stemmen we af op de verwachtingen van de deelnemers.

Het volgen van de vormingscyclus draagt niet alleen bij aan de eigen competentieontwikkeling, maar biedt ook de gelegenheid om een eigen netwerk uit te bouwen. De onderwerpen die in het tweede jaar (2019-2020) aan bod komen zijn:

  • referentiekader onderwijskwaliteit (ROK) en cursistentrajectbegeleiding
  • timemanagement
  • communicatie
  • financieel beheer
  • identiteitsontwikkeling

Meld je aan voor dit opleidingstraject via onze nascholingswebsite. Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor een afzonderlijke sessie.