Attendering gedoogjaar voor internaten

05 december 2017

Recent werd Omzendbrief SO 17 aangepast met de opname van een gedoogjaar voor internaten. Internaten die niet aan de behoudsnorm voldoen, blijven gesubsidieerd als het internaat op de vorige teldag wel aan de geldende norm voldeed. Een bestaand internaat kan met andere woorden één jaar onder de behoudsnorm blijven en aldus voor één jaar verder gesubsidieerd/gefinancierd worden. Blijft een internaat twee schooljaren op rij onder de behoudsnorm, dan wordt het niet langer gesubsidieerd/gefinancierd.