Als school omgaan met de onrust in de Turkse gemeenschap

24 augustus 2016

In de loop van deze vakantie ondernam het leger in Turkije een couppoging. Sommige leerlingen hebben die poging van nabij meegemaakt, andere hebben het nieuws van familie of uit de media. De couppoging zorgt voor onrust en leidt tot sterke polarisatie in de Turkse gemeenschap, ook in Vlaanderen. Daarenboven verwijt de Turkse staat het Westen dat het de coupplegers steunde.  

Zitten er op je school leerlingen met een Turkse achtergrond, dan komt het onderwerp allicht ter sprake bij de start van het schooljaar. Houd rekening met mogelijke spanningen tussen leerlingen met een Turkse achtergrond onderling en tussen hun families. Probeer in te schatten hoe er gereageerd zal worden. Werk samen met de andere scholen uit je scholengemeenschap en gemeente en met het LOP.

Bereid je goed voor. Maak vooraf duidelijke afspraken met het hele team: wat kan, mag en moet, en wat mag zeker niet? Een open gesprek met de leerlingen is misschien nodig. Laat leerlingen uiten hoe ze zich bij het gebeuren voelen, maar laat het gesprek niet ontaarden en laat je niet verleiden om mee te gaan in de polemiek van een zeer complexe situatie. De situatie kan ook leiden tot pestsituaties. Houd dat goed in het oog en treed op gepaste wijze op.

Spreek ook af hoe je zult reageren als de gemoederen verhitten. Wie vangt dan de leerling of de betrokken ouders op? Wie gaat met hen in gesprek? Wees duidelijk over de grenzen: op school doen we niet aan politiek en is er respect voor ieders identiteit en mening. De school moet haar rol kunnen blijven vervullen.

Ga bij dit alles op een verbindende manier in dialoog met leerlingen en ouders. Oordeel niet, maar ga voor een herstelgerichte aanpak. De katholieke dialoogschool kiest uitdrukkelijk voor verbindende dialoog, niet voor polarisatie, en oefent daardoor democratisch samenleven in, zeker in moeilijke tijden!

Voor meer info kun je terecht bij de lerenden [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Dienst Lerenden) (02 507 08 72). Op www.schoolenveiligheid.nl vind je suggesties voor je aanpak.