Al aan wijk-werkers gedacht voor de ondersteuning bij toezicht en opvang?

28 mei 2020

Nu de scholen stilaan het contactonderwijs kunnen uitbreiden naar meerdere leerjaren, wordt het voor hen nog complexer om het contactonderwijs samen met het afstandsonderwijs én de opvang georganiseerd te krijgen. Bij die organisatie moeten zij immers rekening houden met de verschillende veiligheidsmaatregelen. Bovendien hebben niet alle scholen dezelfde mogelijkheden. Niet alleen hangt dat samen met de beschikbare infrastructuur, maar ook en vaak vooral met het beschikbare personeel. Om de scholen te ondersteunen bij de organisatie van de dagopvang roept de overheid de hulp in van de lokale besturen. De overheid vraagt hun om scholen die dat wensen zoveel mogelijk te helpen met infrastructuur én personeel én kent hun daarvoor een vergoeding toe van 30 euro per kind per dag. Een aantal besturen zijn al op die oproep ingegaan. Andere besturen houden de boot af of kunnen alleen helpen met infrastructuur.

Als je gemeentebestuur geen personeel ter beschikking heeft, kan het een beroep doen op wijk-werkers. Vele scholen doen nu al een beroep op wijk-werkers voor hulp bij ochtend-, middag- en avondtoezicht of huiswerkbegeleiding. Wijk-werkers kunnen echter ook ingeschakeld worden voor toezicht tijdens dagopvang. Zij ontvangen per begonnen uur een wijk-werkcheque van 7,45 euro. Het gemeentebestuur moet zich wel aansluiten bij de wijkwerkorganisator, maar het inschrijvingsrecht bedraagt slechts 7,5 euro. Voor dat bedrag kunnen alle ingeschakelde wijk-werkers correct en verzekerd ingezet worden. Ga er zeker over in gesprek met je gemeentebestuur. 

Hier vind je terug welke organisatie voor jouw regio de wijk-werking coördineert. Neem gerust met hen contact op om te kijken of er nog beschikbare wijk-werkers zijn en hoe je zelf of je gemeentebestuur wijk-werkcheques kan aanvragen. Neem zeker ook een kijkje op de website van VDAB voor meer informatie.